Informacja Czystego Regiony dla mieszkańców gminy Cisek

Istnieje możliwość skorzystania z usługi dodatkowej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przebywających m.in. czasowo na nieruchomości.

czystyregion3.jpeg
Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, iż od 1 lipca 2013 r. uległ zmianie sposób zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, istnieje możliwość skorzystania z usługi dodatkowej, świadczonej przez Związek Międzygminny „Czysty Region” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przebywających m.in. czasowo na nieruchomości. Usługa dodatkowa ma na celu zapewnienie jednorazowego odbioru odpadów w czasie kilkudniowego przebywania mieszkańca na nieruchomości, na której zostały odpady wytworzone. Koszt odbioru worka 120 l lub opróżnienie pojemnika to zaledwie 14,00 zł brutto.

Przy skorzystaniu z usługi dodatkowej mają Państwo pewność, że odpady są przekazywane i zagospodarowane według obowiązujących standardów oraz unikają Państwo groźby kary za niewłaściwe pozbywanie się własnych śmieci.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 77 4461194, poprzez zapytanie na adres e-mail: oraz stronie www.czystyregion.pl. Przypominamy, że Związek Międzygminny „Czysty Region” jest instytucją odpowiedzialną za odpady komunalne i zajmuje się gospodarką odpadami w imieniu 11 gmin członkowskich: Cisek, Izbicko, Kędzierzyn-Koźle, Kolonowskie, Leśnica, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Ujazd, Walce, Zdzieszowice.

Związek Międzygminny "Czysty Region"

Przewiń do góry