Najbardziej zadbana zagroda wiejska - Gminny Konkurs rozstrzygnięty

Rozstrzygnięto Gminny Konkurs na "Najbardziej zadbaną zagrodę wiejską" w 2004r.

Do IV edycji Gminnego Konkursu na "Najbardziej zadbaną zagrodę wiejską w 2004r." zgłoszono łącznie 5 posesji.

Gminna Komisja Konkursowa przyjęła w/w zgłoszenia do konkursu w kategorii :

 • gospodarstwo rolne - 3 zgłoszenia,
 • nieruchomość - 2 zgłoszenia.

Komisja Konkursowa, stosownie do Regulaminu Konkursu, odwiedziła każdą posesję aby dokonać jej lustracji i oceny. Szczegółowa ocena dokonywana była na podstawie karty oceny. Suma uzyskanych punktów przez poszczególne posesje decydowała o kolejności ich miejsc w konkursie.

Wyniki konkursu :

 • kategoria gospodarstwo rolne :
 1. I miejsce - zagroda Państwa Beaty i Waltera Długosz z Przewozu,
  Długosz1    Długosz2    Długosz3
 2. II miejsce - zagroda Państwa Elżbiety i Huberta Sebesta z Cisku,
  Sebesta1    Sebesta2    Sebesta3
 3. III miejsce - zagroda Państwa Elżbiety i Józefa Fielhauer z Dzielnicy,
  Fielhauer1    Fielhauer2    Fielhauer3
 • kategoria nieruchomości :
 1. I miejsce - zagroda Państwa Kornelii i Jana Joschko z Roszowickiego Lasu,
   Joschko1    Joschko2    Joschko3
 2. II miejsce - zagroda Państwa Stefanii i Józefa Burek z Sukowic.
  Burek1    Burek2    Burek3

Na XXI Sesji Rady Gminy Cisek, Wójt Gminy wręczył właścicielom posesji okolicznościowe dyplomy oraz nagrody pieniężne w wysokości odpowiednio : 1.500 zł za I miejsce, 1.000 zł za II miejsce i 700 zł za III miejsce.

Przewiń do góry