Wójt Gminy zawiadamia

Wójt Gminy Cisek zawiadamia, o wykazie  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisek przeznaczonej do  sprzedaży w trybie przetargu.

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Cisek zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń  w  budynku Urzędu Gminy w Cisku ul. Planetorza 52  został wywieszony wykaz nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Cisek przeznaczonej do  sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz obejmuje nieruchomość zabudowaną oznaczoną jako dz. nr 158 o pow. 0,1710 ha  położoną w obrębie Przewóz.

Przewiń do góry