To trudna i odpowiedzialna praca - wywiad Wójta z Nową Gazetą Lokalną

O wynikach wyborów samorządowych i planach na najblizsze lata Nowa Gazeta Lokalna rozmawia z Wójtem Gminy.

Wojt_GmCisek.jpeg
Gdyby miał Pan scharakteryzować wybory, to powiedziałby, że …

Tegoroczne wybory samorządowe oceniam bardzo dobrze. Pracownicy Urzędu odpowiedzialni za ich przygotowanie wykonali swoje zadania perfekcyjnie. Wszystkie cztery Obwodowe Komisje Wyborcze przeprowadziły wybory w pełnym składzie osobowym zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej. Wyniki wyborów w poszczególnych obwodach zostały prawidłowo ustalone i zapisane w systemie informatycznym PKW, który jeszcze wtedy działał. Gminna Komisja Wyborcza ustaliła wyniki głosowania na Wójta i do Rady Gminy również w działającym jeszcze systemie informatycznym, chociaż odbywało się to już o wiele dłużej. Ostateczne wyniki wyborów do organów gminnych zostały przekazane do Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w środę rano. Tak więc Komisje Wyborcze oraz pracownicy Urzędu wywiązali się z zadań wyborczych z należytą starannością i jestem im za to wdzięczny.

Różnica w głosowaniu miedzy Panem a kontrkandydatem Alojzym Ketzlerem była niewielka.

O tym mówi wynik głosowania. Mój konkurent zdobył  842 głosy, a ja 1.046. Wygrałem 205 głosami.

Czy będą jakieś zmiany w stylu kierowania gminą?

Zasadniczo nie będzie wielkiej różnicy pomiędzy ubiegłą kadencją a obecną. Będą inne zadania, trzeba spłacić zaciągnięte kredyty a przy tym pozyskiwać środki finansowe z nowych źródeł, prowadzić zadania bieżące i realizować planową gospodarkę inwestycją.

Jakie będą pierwsze kroki podjęte przez sternika gminy Cisek w nowej kadencji?

Po zaprzysiężeniu Rady i Wójta pierwszym moim działaniem będzie  przestawienie nowej Radzie Gminy Projekt budżetu gminy na przyszły 2015 rok, a potem jego uchwalenie.

A priorytety?

Moje priorytety w kadencji 2014 – 2018 to: budowa, remonty i modernizacja dróg gminnych, kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej gminy Cisek w oparciu o istniejące projekty, przygotowanie projektów kanalizacji następnych sołectw i współfinansowanie ich ze źródeł UE, modernizacja oświetlenia ulicznego oraz tworzenie bazy turystycznej w gminie poprzez budowę ścieżek rowerowych z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury (wały, tory kolejowe). Inne ważne kwestie to: doposażenie jednostek OSP w sprzęt techniczny, tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości na terenie gminy oraz nowych miejsc pracy (nowe tereny inwestycyjne), stała troska o rozwój kultury, tworzenie warunków sprzyjających zakładaniu zespołów, kół zainteresowań i innych organizacji kulturalnych, adaptacja przejętego budynku w Błażejowicach na Dom Spokojnej Starości, poprawa estetyki wsi w ramach programu „Odnowa Wsi”, zagospodarowanie centrów wsi a także melioracja wodna i budowa małej retencji.

Są decyzje, z którymi zgadzają się wszyscy, są i takie, które natrafiają na mur sprzeciwu ze strony mieszkańców. Jak Pan planuje zachęcać tych nieprzekonanych?

Myślę, że dobrym słowem i konkretami popartym przepisami prawa.

Można powiedzieć, że po raz kolejny mieszkańcy przyznali Panu kredyt zaufania.

Tak. Już godząc się na kandydowanie na wójta wiedziałem, że to trudna praca. Oczekiwania mieszkańców są duże, a budżet gminy za mały by wszystkim sprostać. Ale jestem optymistą i mam nadzieję, że zaplanowane zadania zostaną zrealizowane. Stąd też trzeba, aby sprawiedliwie, a jednocześnie roztropnie podejmować decyzje prowadzące do dalszego rozwoju naszej małej ojczyzny, jaką jest Gmina. Myślę, że temu zadaniu podołam i wspólnie z radnymi Rady Gminy będziemy dalej prowadzić gminę ku dalszemu rozwojowi.

Dziękuję więc Wszystkim, którzy poparli moja osobę w wyborach na Wójta Gminy Cisek. Dołożę wszelkich starań, aby tej Waszej decyzji nie zmarnować.

Rozmowę z Alojzym Parysem – Wójtem Gminy Cisek
przeprowadził w dniu 2 grudnia 2014 roku
redaktor WoS z tygodnika Nowa Gazeta Lokalna nr 47 (791).

Przewiń do góry