Rada Gminy Cisek już po ślubowaniu

Rada Gminy Cisek już po ślubowaniu i wyborze Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącego.

W dniu 1 grudnia 2014 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady Gminy Cisek, wybranej w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada 2014 roku. 15 radnych zebrało się na sesji, która rozpoczęła się o godzinie 15:00 w sali Urzędu Gminy Cisek. Obrady otworzyła była Przewodnicząca Rady Rozwita Szafarczyk, która po krótkim wstępie i złożeniu gratulacji nowo wybranym radnym, przekazała przewodniczenie obradom najstarszej radnej Kazimierze Lewickiej. Po wręczeniu przez Katarzynę Gibas - Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku zaświadczeń radnym i wójtowi o wyborze, przystapiono do złożenia ślubowania, które składali kolejno wyczytywani radni.

Potem wybrano komisje skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy. Zgłoszono dwie kandydatury na przewodniczącego: Rozwitę Szafarczyk i Kazimierę Lewicką. W tajnych wyborach stosunkiem głosów 9 : 4 na Przewodniczącą Rady Gminy Cisek wybrano Rozwitę Szafarczyk, która po przejęciu przewodnictwa sesji, zarządziła wybory Wiceprzewodniczącego Rady. Zgłoszono również dwie kandydatury: Gerarda Stanię i Elżbietę Sączawa. W tajnych wyborach Gerard Stania został wybrany Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Cisek uzyskując 9 głosów przy 4 głosach  uzyskanych przez Elżbietę Sączawa.

 
W końcowej części sesji radni przyjęli ślubowanie Alojzego Parysa - Wójta Gminy.

Na tym zakończono obrady pierwszej sesji Rady Gminy Cisek.

Przewiń do góry