Ostatnia XXXVIII sesja Rady Gminy Cisek VI kadencji

W dniu 12 listopada 2014 roku odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy Cisek w VI kadecji.

W dniu 12 listopada 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy Cisek. Było to ostatnie posiedzenie radnych w VI kadencji samorządu terytorialnego.
W obradach wzięło udział 15 radnych (100 %), którzy przyjęli protokół z poprzedniej XXXVII sesji. Następnie wysłuchali informacji Dyrektorów Szkół Podstawowych i Gimnazjum o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.
Potem informację z działalności międzysesyjnej oraz podsumowanie swojej działalności za całą mijającą kadencję przedstawili Alojzy Parys - Wójt Gminy oraz Rozwita Szafarczyk - Przewodnicząca Rady. Na koniec swego wystapienia podziękowali oni radnym, sołtysom i pracownikom Urzędu za dobrą robotę jaką wykonali oni w mijającej kadencji.
Krótkie sprawozdania ze swej działalności przedstawili również Przewodniczący poszczególnych stałych Komisji Rady Gminy Cisek.
Podjęto też trzy ostatnie uchwały a na koniec Wójt Gminy z Przewodniczącą Rady Gminy wręczyli radnym i sołtysom okolicznościowe upominki i dyplomy z podziędowaniem za zaangażowanie i pracę w działalności Rady Gminy Cisek VI kadencji.

Ostatnie posiedzenie Rady zakończono uroczystą kolacją.

 

Przewiń do góry