Konkurs na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską

Rada Gminy ogłosiła dla mieszkańców gminy Cisek konkurs na "Najbardziej zadbaną zagrodę wiejską". Konkurs w 2 kategoriach z nagrodami.

Rada Gminy Cisek uchwałą nr XIX/75/2004 opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej w Dziale PRAWO-Uchwały Rady Gminy,ogłosiła dla mieszkańców gminy Cisek konkurs na "Najbardziej zadbaną zagrodę wiejską". 

Regulamin konkursu stanowiący załącznik do w/w uchwały zawiera szczegółowe informacje dotyczące konkursu.

Termin składania deklaracji udziału w konkursie upływa z dniem 15 czerwca 2004r.

Wzór deklaracji można pobrać tutaj : RTFDeklaracja udziału w konkursie (5,92KB)

Po jej wypełnieniu należy ją złożyć w Urzędzie Gminy Cisek lub przesłać pocztą do dnia 15 czerwca b.r. (decyduje data stempla pocztowego).

Zapraszamy.

Przewiń do góry