Apel do Prezydenta, Premiera, Sejmu i Senatu

W ramach imprezy "ODRA RZEKĄ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ'2004" 22-23 maja 2004 r. Wójtowie Gmin Cisek i Bierawa odczytają i przekażą władzom powiatu apel (petycję)...

W ramach imprezy "ODRA RZEKĄ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ'2004" 22-23 maja 2004 r. Wójtowie Gmin Cisek i Bierawa w dniu 22 maja 2004r. na przejściu (brak przeprawy mostowej) przez Odrę w Dziergowicach-Przewozie odczytają i przekażą władzom powiatu a także Prezydentowi, Premierowi, Sejmowi i Senatowi RP apel w sprawie konieczności zakończenia budowy obwałowań przeciwpowodziowych rz. Odry i budowy zbiornika przeciwpowodziowego "Racibórz-Dolny".

Treść apelu :

Apel
do Prezydenta, Premiera, Sejmu i Senatu
Rzeczpospolitej Polskiej

W imieniu mieszkańców Gmin Bierawa i Cisek zwracamy się o podjęcie pilnych i skutecznych działań zmierzających do zabezpieczenia terenów naszych gmin przed powodzią.

Jesteśmy głęboko przekonani, że jedynym i najbardziej skutecznym działaniem w zakresie ochrony przed kataklizmem powodzi jest wyczyszczenie i pogłębienie rzeki Odry oraz szybkie zakończenie budowy urządzeń i wałów ochronnych. Bardzo ważną i mającą niebagatelny wpływ na ochronę przeciwpowodziową naszym gmin jest budowa zbiornika przeciwpowodziowego “Racibórz – Dolny”, inwestycji ujętej w rządowym programie "Odra 2006" jako zadania priorytetowego.

Od katastrofalnej powodzi w 1997 roku minęło już prawie 7 lat. W tym okresie wykonano wiele prac remontowych i inwestycyjnych zabezpieczających tereny nadodrzańskie przed niszczącym żywiołem powodziowym. Obecnie prowadzona jest budowa obwałowań rzeki Odry na odcinku od Koźla do Landzmierza o długości 6,5 km. Przygotowywana jest dokumentacja techniczna na dalsze etapy budowy obwałowań. Zaangażowanie prac i środków finansowych w to przedsięwzięcie jest ogromne i nie może zostać zmarnowane. Dlatego też przeraża nas brak jakiegokolwiek postępu w pracach związanych z budową zbiornika przeciwpowodziowego “Racibórz Dolny”.

Budowa obwałowań rzeki Odry ma sens tylko przy jednoczesnej budowie zbiornika przeciwpowodziowego. Równoległa realizacja budowy obydwu inwestycji stwarza szansę stworzenia właściwego systemu obrony przeciwpowodziowej terenów gmin nadodrzańskich od Raciborza do Wrocławia. Brak zbiornika przeciwpowodziowego “Racibórz Dolny” nie gwarantuje prawidłowej ochrony przed powodzią dla gmin nadodrzańskich, a wręcz stworzyć może nie przewidziane w skutkach zagrożenie dla życia i zdrowia zamieszkałych tu ludzi oraz zniszczenia ich dobytku wypracowywanego przez wiele pokoleń.


Dlatego domagamy się od dysponentów środków finansowych oraz od władz odpowiedzialnych za ochronę przeciwpowodziową wydania odpowiednich decyzji zmierzających do realizacji budowy zbiornika przeciwpowodziowego “Racibórz Dolny”.

Wnosimy do władz Państwa Polskiego o godne i sprawiedliwe wynagrodzenie finansowe wszystkich właścicieli nieruchomości przewidzianych do wysiedlenia z terenów budowy przyszłego zbiornika przeciwpowodziowego “Racibórz Dolny”.

Oczekujemy, że budowa zbiornika “Racibórz Dolny” zostanie potraktowana priorytetowo przez władze odpowiedzialne za ochronę przeciwpowodziową w naszym kraju, co pozwoli ją w trybie pilnym rozpocząć i zrealizować a przez to uniknąć tragedii powodzi, jakiej już nie jeden raz doświadczyli mieszkańcy nadodrzańskich gmin.

Oczekujemy podjęcia w tym temacie szybkich i konkretnych decyzji.

Oryginał apelu :PDFapel Wójtów Gmin Bierawa i Cisek (78,20KB)

Przewiń do góry