Stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych

stypendium.jpegZarząd Województwa Opolskiego planuje w terminie 1-12 września 2014 r. nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach „Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” – edycja 2014/2015.

stypendium.jpegZarząd Województwa Opolskiego planuje w terminie 1-12 września 2014 r. nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach „Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” – edycja 2014/2015. Program pomocy stypendialnej skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego, szczególnie uzdolnionych między innymi w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Podstawowe kryteria, jakie powinien spełnić wnioskodawca to:
  • średnia ocen ze wszystkich przedmiotów nie mniejsza niż 4,80,
  • średnia ocen z trzech wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczo-technicznych nie mniejsza niż 4,60,
  • dochód netto na członka rodziny nie przekraczający 1078,00 zł (w przypadku rodzin, w których jedno z dzieci jest osobą niepełnosprawną 1246,00 zł),
  • stałe zameldowanie na terenie województwa opolskiego lub uczęszczanie do szkoły województwa opolskiego.
Regulamin stypendialny oraz wzory dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku dostępne są na stronie http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=13412 oraz w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, przy ulicy Piastowskiej 14, 45-082 Opole (pokój 615 – 6 piętro).

 

Przewiń do góry