Spotkanie dla osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej

pife.jpegLokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

pife.jpegLokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje nt. aktualnie realizowanych projektów w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, oferujących dotacje na założenie działalności gospodarczej. 

Dodatkowo, przedstawione zostaną inne możliwości wsparcia rozwoju przedsiębiorczości (m.in. oferta instytucji otoczenia biznesu w województwie opolskim, pożyczki i poręczenia na rozwój działalności gospodarczej, szkolenia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, działalność Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim).

Spotkanie skierowane jest do osób pozostających bez zatrudnienia/nieaktywnych zawodowo i jednocześnie należących do przynajmniej jednej z poniższych grup osób:

w wieku 18-30 lat,
powyżej 50 roku życia,
zamieszkujących tereny wiejskie,
niepełnosprawnych,
długotrwale bezrobotnych.

Spotkanie odbędzie się 18 sierpnia 2014 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle (sala 5).

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które zakwalifikują się na spotkanie zostaną o tym powiadomione drogą elektroniczną i/lub telefoniczną po zakończeniu rekrutacji. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich (GPI) w Opolu pod numerem telefonu: 77 44 04 720-722 lub adresem poczty elektronicznej: .

Zapraszamy serdecznie!
Przewiń do góry