Wójt Gminy Cisek informuje

licytacja.jpegStosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Cisek informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Cisku ul. Planetorza 52 został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Cisek przeznaczone do wydzierżawienia w trybie przetargu. 

licytacja.jpegStosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Cisek informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Cisku ul. Planetorza 52 został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Cisek przeznaczone do wydzierżawienia w trybie przetargu.
 
Wykaz obejmuje:
  1. Część działki  nr 874/2  obrębu Kobylice,
  2. Część działki nr 301 obrębu Nieznaszyn,
  3. Działkę nr 668/1 obrębu Przewóz,
  4. Działkę nr 323/2 obrębu Sukowice.
 
Przewiń do góry