Zmarł Burmistrz zaprzyjaźnionej gminy Breitungen

Zmarł Burmistrz (Bürgermeister) partnerskiej gminy Breitungen (Niemcy)

Günter Hirsch
W dniu 17 maja 2004r. otrzymaliśmy wiadomość o nagłej śmierci Güntera Hirscha - Burmistrza (Bürgermeistra) partnerskiej gminy Breitungen w Niemczech. 

Rada Gminy Cisek uczciła pamięć zmarłego Burmistrza minutą ciszy - wiadomość dotarła do gminy tuż przed obradami sesji.

W uroczystościach pogrzebowych jakie odbyły się 19 maja b.r w Breitungen wzięła udział delegacja naszej gminy, której przewodniczył Wójt Alojzy Parys.

Na mogile zmarłego delegacja złożyła wieniec w imieniu całej społeczności gminy Cisek.

Zmarły Burmistrz był głównym kreatorem i wielkim entuzjastą zawartego 2 września 2002r. układu współpracy partnerskiej pomiędzy gminą Breitungen i Cisek. Odszedł w wieku 61 lat.

Przewiń do góry