Dzisiaj jest wtorek, 30 maja 2023
Imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Herb Cisek
 • Change language
Dla słabowidzących
Tłumacz dla osób głuchych
Ikona Facebooka Facebook Gminy Cisek

Archiwum aktualności i wydarzeń z 2012

Newsletter
 • oferta.jpeg

  Wójt Gminy Cisek ogłosił dwa otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych z zakresu upowszechniania i wspierania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty oraz  z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych

  Czytaj więcej
 • choinka_03.jpeg


  Szanowni Państwo. 
  Wójt Gminy Cisek uprzejmie informuje, że w Wigilię, 24 grudnia 2012r.  oraz w Sylwestra 31 grudnia 2012r. Urząd Gminy Cisek, Urząd Stanu Cywilnego oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czynne będą w godzinach od 8:45 do 13:00. 

  Czytaj więcej
 • Przedszkolaki w Urzędzie Gminy

  Tradycyjnie już liczna gromadka przedszkolaków z Gminnego Przedszkola w Cisku przybyła dzisiaj (20 grudnia 2012 roku) do Urzędu Gminy Cisek. Dzieci wraz z opiekunami przekazały Panu Alojzemu Parysowi - Wójtowi Gminy Cisek oraz wszystkich pracowników Urzędu pięknie wykonane anioły z życzeniami świąteczno-noworocznymi.
  Wójt Gminy życzył dzieciom radosnych świąt i dużo prezentów oraz przekazał przedszkolakom wielką torbę ze słodyczami.

  Czytaj więcej
 • EFS


  Gmina Cisek informuje, że w Szkołach Podstawowych Gminy Cisek realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1.2  pod nazwą Z indywidualizacją osiągniemy sukces o wartości 89.682,05 zł.

  Czytaj więcej
 • rg_cisek2.jpeg

  XXII posiedzenie Rady Gminy Cisek zwołane zostało przez Przewodniczącą Rady na poniedziałek, 17 grudnia 2012 roku. Obrady rozpoczną się w sali Urzędu Gminy Cisek o godz. 12:00. Porządek sesji przewiduje do realizacji dziesięciu punktów, w tym podjęcie czterech uchwał.

  Czytaj więcej
 • joannici.gif

  Serdecznie zapraszamy na otwarcie „Muzeum wsi Joanitów”, które odbędzie się w niedzielę 16 grudnia 2012 roku o godzinie 14:30 przy kawiarni Garden Cafe w Cisku. W czasie zwiedzania ekspozycji muzealnej można będzie zobaczyć historyczny sprzęt, wyroby, ubrania oraz bogatą dokumentację starodawnych zapisów, m.in. akt lokacji wsi Cisek nadanych Zakonowi Joanitów (Rycerzy Maltańskich) przez Mieszka II. Ekspozycji towarzyszyć będą rzeźby – postacie niemych świadków tamtych wydarzeń wymienionych w dokumencie lokacyjnym.

  Czytaj więcej
 • spływ_Odrą.jpeg

  Wszystkich chętnych zapraszamy na IX Ogólnopolski Spływ Twardzieli Rzeką Odrą, Kędzierzyn-Koźle 2013, który odbędzie się w sobotę 26 stycznia 2013 r. Spływ Twardzieli Rzeką Odrą jest imprezą rekreacyjną ściśle związaną z nurkowaniem swobodnym, której celem jest promocja Ziemi Kędzierzyńsko-Kozielskiej i Województwa Opolskiego oraz ukazanie walorów Opolszczyzny w sezonie zimowym.

  Czytaj więcej
 • informacja.gif

  Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Cisek zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Cisku przy ul. Planetorza 52 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Cisek przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu oraz w postępowaniu bezprzetargowym.

  Czytaj więcej
 • rg_cisek2.jpeg

  XXI posiedzenie Rady Gminy Cisek zwołane zostało przez Przewodniczącą Rady na wtorek, 11 grudnia 2012 roku. Obrady rozpoczną się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku o godz. 14:00. Porządek sesji przewiduje do realizacji czterech punktów, w tym podjęcie jednej uchwały.

  Czytaj więcej
 • 29-11-2012 14:58

  Jeszcze 3 lata

  Cisek_2012.11.28

  Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe oraz stan zaawansowania budowy wałów na terenie Gminy Cisek - były tematem spotkania Wojewody Dolnośląskiego a zarazem Pełnomocnika Rządu do spraw „Programu dla Odry 2006”, Wojewody Opolskiego, Wojewody Śląskiego oraz Wójta Gminy Cisek, które odbyło się 28 listopada 2012 roku w Urzędzie Gminy Cisek.

  Czytaj więcej
 • konsultacje2.jpeg

  Wójt Gminy Cisek zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku”.

  Czytaj więcej
 • pomoce_dydaktyczne.jpeg

  Wójt Gminy Cisek oglosił przetarg nieograniczony na dostawę pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i audio dla jednostek organizacyjnych w Gminie Cisek w ramach projektu pn. Z indywidualizacją osiągniemy sukces.
  Ogłoszenie o przetargu oraz niezbędne dokumenty potrzebne do prawidłowego złożenia oferty zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych.

  Czytaj więcej