Absolutorium za 2013 rok udzielone

16 czerwca 2014 roku odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Cisek - tym razem w nowej sali budynku wilofunkcyjnego w Łanach. Głównym tematem posiedzenia było sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu Gminy Cisek za rok 2013 oraz udzielenie absolutorium.

Przed przyjęciem sprawozdania Rada zapoznała się z pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej i PDFUchwała.XXXIV.202.2014.2014-06-16.pdf (89,00KB) przez wszystkich obecnych na sesji radnych.
 
Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła radnym wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi za 2013 rok, a Przewodnicząca Rady Gminy odczytała radnym PDFUchwała.XXXIV.203.2014.2014-06-16.pdf (90,68KB).
 
Wójt Gminy podziękował wszystkim radnym za całoroczną konstruktywną współpracę w realizacji budżetu w 2013 roku.
Przewiń do góry