Bezpłatne badania profilaktyczne dla osób zameldowanych na pobyt stały w gminie Cisek

Badania mammograficzne dla kobiet urodzonych w okresie od 01.01.1956r. do 31.12.1965r.
Badania poziomu markera nowotworowego dla mężczyzn urodzonych w okresie od 01.01.1940r. do 31.12.1950r.

Wójt Gminy informuje, 

że dla osób zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Cisek prowadzone są następujące bezpłatne badania profilaktyczne :

 • Badanie mammograficzne dla kobiet urodzonych w okresie od 01.01.1956r. do 31.12.1965r.
 • Badanie poziomu markera nowotworowego dla mężczyzn urodzonych w okresie od 01.01.1940r. do 31.12.1950r.

Badania trwają do dnia 30 grudnia 2005r.

Wyżej wymienione badania odbywają się w :

 1. MAMMOGRAFIA :
  Pracownia Mammograficzna w Przychodni przy ul. 24 Kwietnia w Kędzierzynie-Koźlu.
  Badania wykonywane są we wszystkie dni robocze w godz. od 8:30 do 14:40.
  Rejestracja odbywa się osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu 40-62-527.
 2. BADANIE POZIOMU MARKERA NOWOTWOROWEGO U MĘŻCZYZN :
  Zakład diagnostyki Laboratoryjnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu.
  Pobieranie materiału do badań odbywa się w placówkach służby zdrowia na terenie Gminy Cisek, a następnie przekazywany on jest do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Roosevelta 2 w Kędzierzynie-Koźlu.

Prosi się wszystkie osoby spełniające wyżej wymienione kryteria o skorzystanie z możliwości bezpłatnych badań profilaktycznych.

Wójt Gminy Cisek
/-/ Alojzy Parys

Przewiń do góry