Rozwój usług turystycznych na wsi, ze szczególnym uwzględnieniem standartów unijnych - BEZPŁATNE SZKOLENIE dla osób zajmujących się turystyką wiejską

Szkolenie w ramach projektu LEADER, realizowanego przez gminy Polska Cerekiew i Cisek pt.”WYKORZSTAJ SWOJĄ SZANSĘ” 

Z A P R O S Z E N I E
NA SZKOLENIE DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ TURYSTYKĄ WIEJSKĄ,
w ramach projektu LEADER, realizowanych przez gminy Polska Cerekiew i Cisek 
pt.”WYKORZSTAJ SWOJĄ SZANSĘ” 

Szkolenie :“Rozwój usług turystycznych na wsi, ze szczególnym uwzględnieniem standartów unijnych”

Miejsce : sala Urzędu Gminy Cisek, powiat Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie,
Termin : 21-23 września 2005, od godziny 9.00 do 16.00

Tematy:

 • Rozwój usług turystycznych w innych krajach UE,
 • Turystyka wiejska a agroturystyka w Polsce: czynniki wpływające na rozwój usług turystycznych na wsi,
 • Znaczenie turystyki i agroturystyki w rozwoju ekonomicznym gminy,
 • Ekoturystyka i aspekty zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
 • Znaczenie ekologii w żywieniu turystów,
 • Jakość i profesjonalizm determinantem sukcesu w turystyce wiejskiej:
  • czynniki wpływające na jakość usług:
   1) profesjonalna obsługa gości,
   2) znajomość zasad urządzania bazy noclegowej.
  • wiejska baza noclegowa:
   rodzaje, wymagania dotyczące poszczególnych form zakwaterowania,
  • kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej w oparciu o jednolity system przyjęty przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej " Gospodarstwa Gościnne",
  • europejskie systemy oceny jakości bazy noclegowej.
 • Wymagania higieniczno - sanitarne związane z żywieniem gości oraz prowadzeniem usług hotelarskich,
 • Uwarunkowania administracyjno-prawne w turystyce wiejskiej (podatki, ubezpieczenia),
 • Wybrane zagadnienia marketingowe: strategia ustalania cen promocja i reklama, ulotki reklamowe,
 • Wykorzystanie Internetu w turystyce wiejskiej,
 • Tworzenie lokalnych grup - stowarzyszenia i ich rola w rozwijaniu produktu turystycznego na wsi.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zgłoszenia : telef. 487-11-40 w.55 lub na e-mail : inwest@cisek.pl

Zapraszamy.

Przewiń do góry