Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP

zarządzonych na dzień 9 października 2005r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 43/2005
Wójta Gminy Cisek
z dnia 15 września 2005r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2005r.

Na podstawie art. 16 ust.1-5 i ust.7-8 ustawy z dnia 27 września 1990r. - o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 47, poz.544 z późn. zmianami )

§ 1.

Powołuję obwodowe komisje wyborcze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Cisek w składach:

 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Cisku
  1. Balas Joanna
  2. Barczyk Ewa
  3. Cieślik Elżbieta
  4. Gramatyka Piotr
  5. Krajczyk Alicja
  6. Rojkiewicz Danuta
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Nieznaszynie
  1. Antonowicz Grażyna
  2. Matuszek Urszula
  3. Pietrzak Arkadiusz
  4. Skazidroga Barbara
  5. Wojtuś Józef
  6. Zganiacz Jacek
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Łanach
  1. Ciepielewski Mirosław
  2. Griner Hubert
  3. Kupka Walburga
  4. Mazurkiewicz Halina
  5. Michalczyk Tomasz
  6. Targos Maria
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Roszowickim Lesie
  1. Damboń Aneta
  2. Licznar Zbigniew
  3. Matuszek Elżbieta
  4. Michalczyk Anna
  5. Siembieda Czesław
  6. Zganiacz Dorota

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek.

Wójt Gminy Cisek
/-/ Alojzy Parys

W dniu 27 września 2005 roku odbyły się pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP. Składy osobowe OKW po ukonstytuowaniu się przedstawiają się następująco :

 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Cisku
  1. Krajczyk Alicja - Przewodnicząca
  2. Rojkiewicz Danuta - Z-ca Przewodniczącej
  3. Balas Joanna
  4. Barczyk Ewa
  5. Cieślik Elżbieta
  6. Gramatyka Piotr
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Nieznaszynie
  1. Antonowicz Grażyna - Przewodnicząca
  2. Zganiacz Jacek - Z-ca Przewodniczącej
  3. Matuszek Urszula
  4. Pietrzak Arkadiusz
  5. Skazidroga Barbara
  6. Wojtuś Józef
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Łanach
  1. Mazurkiewicz Halina - Przewodnicząca
  2. Targos Maria - Z-ca Przewodniczącej
  3. Ciepielewski Mirosław
  4. Griner Hubert
  5. Kupka Walburga
  6. Michalczyk Tomasz  
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Roszowickim Lesie
  1. Licznar Zbigniew - Przewodniczący
  2. Zganiacz Dorota - Z-ca Przewodniczącego
  3. Damboń Aneta
  4. Matuszek Elżbieta
  5. Michalczyk Anna
  6. Siembieda Czesław

 

Przewiń do góry