Ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Cisek

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kobylice - złoże kruszywa naturalnego.

Wójt Gminy Cisek wydał obwieszczenie, w którym informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w granicach udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego “Kobylice III”, zlokalizowanego w Sołectwie Kobylice. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożony jest w dniach od 26.09.2005 r. do . 18.10.2005 r. w siedzibie Urzędu Gminy Cisek, przy ul. Planetorza 52, pokój nr 23 w w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale OGŁOSZENIA.

Szczegóły :
http://bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3?bip=bip_cisek&lad=00a&id_men=35&id_dok=293

Przewiń do góry