Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy

za pierwsze półrocze 2005 roku.

Wójt Gminy przedstawił Radzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej "Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Cisek za I półrocze 2005 roku". Dochody gminy za ten okres wykonano w 54 % planu dochodów a wydatki w 45 % planu wydatków.

Informacja dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej w Dziale FINANSE I MIENIE - Budżet Gminy lub bezpośrednio pod adresem :
http://bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3?bip=bip_cisek&lad=00a&id_men=25&id_dok=301

Przewiń do góry