Stypendium lub zasiłek szkolny dla ucznia

Uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej może być przyznane stypendium lub zasiłek szkolny.

Wójt Gminy Cisek informuje, że można pobierać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

Wniosek złożyć mogą : rodzice ucznia, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Warunki uprawniające do ubiegania się o stypendium szkolne:

  • miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie większa niż 316 zł netto,
  • zamieszkanie na terenie gminy.

Dalsze szczegółowe informacje oraz druki wniosków znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w Dziale OGŁOSZENIA lub pod bezpośrednim adresem :
http://bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3?bip=bip_cisek&id_dzi=12&lad=a&id_men=50

Przewiń do góry