Pożyczki dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi

fundusze.gifW dniu 12 sierpnia 2010 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. Fundusze pożyczkowe udzielają przedsiębiorcom, którzy zostali poszkodowani w czasie powodzi w maju, czerwcu lub sierpniu 2010 r. – pożyczek w wysokości do 50 tys. zł. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych, którzy spełniają wymogi zawarte w ustawie o ubieganie się o ww. pożyczki.

MINISTERSTWO GOSPODARKI
Departament Instrumentów Wsparcia

Możliwość uzyskania pożyczek przez przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.

W dniu 12 sierpnia 2010 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. Po wydaniu przez Komisję Europejską pozytywnej decyzji o zgodności proponowanej pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym, od II połowy października 2010 r. wybrane na drodze konkursów fundusze pożyczkowe udzielają przedsiębiorcom, którzy zostali poszkodowani w czasie powodzi w maju, czerwcu lub sierpniu 2010 r. – pożyczek w wysokości do 50 tys. zł.  Proponowane przez Ministerstwo Gospodarki wsparcie skierowane jest do małych firm, które zatrudniają do 50 pracowników i dostępne w krótkiej perspektywie czasu. Fundusze pożyczkowe w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez poszkodowanego przedsiębiorcę kompletnego wniosku o pomoc – zawierają z nim  umowę o udzieleniu pożyczki. Wypłata środków finansowych następuje niezwłocznie po zawarciu wspomnianej umowy. Pożyczki są umarzalne w 100% jeżeli przedsiębiorca był ubezpieczony od następstw klęsk żywiołowych oraz w 75%, jeśli takiego  ubezpieczenia nie posiadał. Ministerstwo uzyskało niezbędne środki na ten cel, zatem wszyscy poszkodowani przedsiębiorcy uzyskają pomoc, jeżeli tylko złożą wniosek w terminie. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych, którzy spełniają powyższe wymogi zawarte w Ustawie z 12 sierpnia 2010 r. o ubieganie się o ww. pożyczki. Dane teleadresowe funduszy pożyczkowych, które udzielają wsparcia w poszczególnych regionach oraz szczegółowe informacje nt. zasad udzielania pomocy znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/, w zakładce: Powódź – pomoc dla przedsiębiorców. Zachęcamy wszystkich poszkodowanych w tegorocznej powodzi przedsiębiorców do ubiegania się o ww. pożyczki. Każdy z zainteresowanych, spełniający  warunki opisane powyżej może otrzymać pomoc finansową na odtworzenie zniszczonego majątku.

Warszawa,  9 grudnia 2010 r.

Przewiń do góry