Pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych powodzią

Pomoc finansowa12 sierpnia 2010 roku Sejm RP przyjął ustawę o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi w 2010r. Ustawa wprowadza możliwość udzielania właścicielom małych firm, rodzinnych sklepów, warsztatów usługowych, czy zakładów produkcyjnych zatrudniającym do 50 pracowników oraz osobom prowadzącym działalność agroturystyczną niskooprocentowanych pożyczek do kwoty 50 tyś zł.

Pomoc finansowa12 sierpnia 2010 roku Sejm RP przyjął ustawę o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi w 2010r. Ustawa wprowadza możliwość udzielania właścicielom małych firm, rodzinnych sklepów, warsztatów usługowych, czy zakładów produkcyjnych zatrudniającym do 50 pracowników oraz osobom prowadzącym działalność agroturystyczną niskooprocentowanych pożyczek do kwoty 50 tyś zł.

Pożyczka przyznawana będzie na odbudowę majątku trwałego lub obrotowego, zniszczonego lub utraconego w wyniku klęski żywiołowej w miejscu wykonywania działalności gospodarczej. Pożyczki udzielane będą przez fundusze pożyczkowe, z którymi minister gospodarki zawrze umowy określające szczegółowe zasady wsparcia. Okres ich spłaty będzie wynosił maksymalnie 3 lata.
Tym funduszem na Opolszczyźnie będzie dysponowała Fundacja Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu.

Do wniosku o udzielenie pożyczki przedsiębiorca będzie musiał dołączyć:

  • szacunek szkod wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego lub komisję, jaką powoła fundusz pożyczkowy,
  • zaświadczenie wydane przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla miejsca faktycznego wykonywania przez poszkodowanego przedsiębiorcę działalności gospodarczej, potwierdzające, że przedsiębiorca poniósł szkodę w wyniku powodzi.

Przedsiębiorca, który wykorzysta pożyczkę zgodnie z celem określonym w ustawie, może liczyć na jej umorzenie:

  • w całości, w przypadku posiadania w dniu wystąpienia powodzi umowy ubezpieczenia od następstw klęsk żywiołowych,
  • w wysokości 75% kwoty otrzymanej pożyczki w przypadku braku takiego ubezpieczenia.

PDFUstawa o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych powodzią 2010r.pdf (320,50KB)

Na stronie internetowej www.mg.gov.pl dostępne są dodatkowe informacje o aktualnych formach pomocy dla przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w wyniku tegorocznej powodzi.

Przewiń do góry