ROLNIKU dotknięty klęską powodzi - możesz podjąć zatrudnienie

PracaZgodnie z wejściem w życie ustawy z dnia 24 czerwca 2010r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010r. (Dz. U. z 2010r., Nr 123, poz. 835 z późniejszymi zmianami) istnieje możliwość podjęcia zatrudnienia w Urzędzie Gminy Cisek na roboty publiczne związane z usuwaniem skutków powodzi na czas od dnia 01 września 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r. przez rolników.

PracaZgodnie z wejściem w życie ustawy z dnia 24 czerwca 2010r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010r. (Dz. U. z 2010r., Nr 123, poz. 835 z późniejszymi zmianami) istnieje możliwość podjęcia zatrudnienia w Urzędzie Gminy Cisek na roboty publiczne związane z usuwaniem skutków powodzi na czas od dnia 01 września 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r. przez rolników, którzy osobiście i na własny rachunek prowadzą działalność w zakresie produkcji rolnej, posiadają obszar użytków rolnych przekraczający 2 ha przeliczeniowe lub ich małżonków albo domowników.

Warunkiem możliwości podjęcia zatrudnienia jest:

  1. Zalanie na skutek powodzi co najmniej 30% powierzchni gospodarstwa rolnego potwierdzone spisanym protokołem szkód.
  2. Podleganie społecznemu ubezpieczeniu rolników w pełnym zakresie potwierdzone dowodem wpłaty za II kwartał 2010r.

Osoby zainteresowane zatrudnieniem proszone są o zgłoszenie się  w Sekretariacie Urzędu Gminy Cisek w dniach 30 sierpnia 2010r. do 03 września 2010r. z w/w dokumentami.
Informacje w powyższym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu 77 487 11 40.

Przewiń do góry