Informacje o właściwych zachowaniach po powodzi

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu informuje, że badania wody pochodzacej z zalanych lub podtopionych studni indywidualnych można zlecic w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Opolu ul. Mickiewicza 1, tel.: 77-442-69-15.
Nieodpłatne badania wody beda wykonywane jedynie dla gospodarstw domowych, w których ujecie indywidualne ( studnia) stanowi jedyne zródło wody pitnej.
Woda może byc pobrana do badania:
- po opadnieciu i ustabilizowaniu sie poziomu wód gruntowych;
- po uprzednim wyczyszczeniu, zdezynfekowaniu i przepompowaniu wody w studni;
Zapytania dotyczace sposobu poboru wody należy kierowac do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Opolu tel.: 77-44-28-511.

Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie www.psseopole.pl w aktualnościach.

Przewiń do góry