Tôwarzistwo Piastowaniô Ślónskiyj Môwy DANGA

powstało 3 czerwca 2008 roku i działa w Cisku.

Logo DangiOd dnia 3 czerwca 2008 roku działa w Cisku Tôwarzistwo Piastowaniô Ślónskiyj Môwy "DANGA". Zostało ono wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000307281.
Sześcioosobowy Zarząd oraz trzyosobowa Komisja Rewizyjna działa na podstawie w/w wpisu do KRS i Statutu Tôwarzistwa.

Celem działania "DANGI" jest prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej i naukowej ukierunkowanej na:

 • ochronę i rewitalizację tradycyjnej śląskiej mowy oraz jej dalszy rozwój jako pełnowartościowego narzędzia komunikacji językowej we wszystkich dziedzinach życia,
 • przeciwdziałanie asymilacji językowej górnoślązaków, w szczególności tendencjom zaniku mowy śląskiej na skutek mieszania się z polszczyzną standardową,
 • podnoszenie prestiżu śląskiej mowy wśród ludności górnośląskiej oraz w życiu publicznym górnego śląska, kształtowanie pozytywnego wizerunku mowy śląskiej,
 • zachęcanie do aktywnego używania mowy śląskiej, stwarzanie warunków do funkcjonowania przekazu międzypokoleniowego w rodzinach,
 • powszechną edukację językową ślązaków, uświadamianie i uczulanie na zjawiska językowe prowadzące do zaniku śląszczyzny,
 • podwyższanie ogólnej śląskiej kultury językowej,
 • wypracowanie metod i koncepcji ochrony instytucjonalnej mowy śląskiej, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa, placówek oświatowych oraz instytucji naukowych,
 • parę nad kodyfikacją mowy śląskiej oraz nad programami nauczania jej w szkole,
 • propagowanie literatury w mowie śląskiej, w szczególności utworów literatury pięknej,
 • nadanie mowie śląskiej statusu języka regionalnego oraz propagowanie jej decydującej (pozytywnej) roli w kształtowaniu tożsamości Górnego Śląska. 
                            (wyciąg z działu 3 Postanowienia Sądu Rejonowego w Opolu o wpisie do KRS)
Zarząd DANGI i Statut
 
Przewiń do góry