Związek Gmin Śląska Opolskiego

Gmina Cisek jest członkiem Związku od 1991 roku.

Gmina Cisek jest członkiem Związku Gmin Śląska Opolskiego od 27 czerwca 1991 roku.

Związek Gmin Śląska Opolskiego jest dobrowolnym związkiem międzygminnym i działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego.
Związek został zarejestrowany w Rejestrze związków międzygminnych w dniu 25 czerwca 1991 r. pod pozycją 16.

Zebranie założycielskie Związku odbyło się 15 listopada 1990 r. a pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Związku odbyło się 27 czerwca 1991 r.

Związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

    Związek jest:
  • jednostką należącą do sektora finansów publicznych,
  • organizacją non-profit,
  • dobrowolnym zrzeszeniem istniejącym na podstawie ustawy.

W swojej działalności Związek odpowiada na zapotrzebowanie zgłaszane przez gminy członkowskie.

Związek Gmin Śląska Opolskiego
ul. Piastowska 17,
45-082 OPOLE
telefon, fax : 077 / 454-59-11
E-mail : zgso@zgso.org.pl
Strona internetowa: http://www.zgso.org.pl

Przewiń do góry