Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych powołane do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych. Składy komisji po pierwszym posiedzeniu..

Z a r z ą d z e n i e Nr 40/2005
Wójta Gminy Cisek
z dnia 30 sierpnia 2005r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005r.

Na podstawie art. 48 ust.1-9 i ust.11 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001r. Nr 46, poz.499 z późn. zmianami) 

§ 1.

Powołuję obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Cisek w składach:

 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Cisku
  1. Barczyk Ewa,
  2. Cieślik Elżbieta,
  3. Gawlica Izabela,
  4. Gramatyka Piotr,
  5. Krajczyk Alicja,
  6. Pazurek Natalia,
  7. Rojkiewicz Danuta,
  8. Rygol Justyna,
  9. Siegmann Małgorzata.
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Nieznaszynie
  1. Antonowicz Grażyna,
  2. Harnos Beata,
  3. Kochoń Monika,
  4. Matuszek Urszula,
  5. Pietrzak Arkadiusz,
  6. Skazidroga Barbara,
  7. Wojtuś Józef,
  8. Zganiacz Jacek.
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Łanach
  1. Ciepielewski Mirosław,
  2. Griner Hubert,
  3. Krybus Alicja,
  4. Kupka Walburga,
  5. Mazurkiewicz Halina,
  6. Michalczyk Tomasz,
  7. Targos Maria,
  8. Pasja Janusz.
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Roszowickim Lesie
  1. Damboń Aneta,
  2. Licznar Zbigniew,
  3. Michalczyk Anna,
  4. Mrozek Monika,
  5. Owczarek Krystian,
  6. Siembieda Czesław,
  7. Zganiacz Dorota.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek.

Wójt Gminy Cisek
/-/ Alojzy Parys

W dniu 9 września 2005r. o godz. 13:00 odbyły się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych. Poszczególne komisje ukonstytuowaly się i ich skład przedstawia się następująco :

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Cisku

 • Siegmann Małgorzata - Przewodniczaca, 
 • Krajczyk Alicja - Z-ca Przewodniczącej,
 • Barczyk Ewa,
 • Cieślik Elżbieta,
 • Gawlica Izabela,
 • Gramatyka Piotr,
 • Pazurek Natalia,
 • Rojkiewicz Danuta,
 • Rygol Justyna.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Nieznaszynie

 • Antonowicz Grażyna - Przewodnicząca,
 • Harnos Beata - Z-ca Przewodniczącej, 
 • Kochoń Monika,
 • Matuszek Urszula,
 • Pietrzak Arkadiusz,
 • Skazidroga Barbara,
 • Wojtuś Józef,
 • Zganiacz Jacek.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Łanach

 • Mazurkiewicz Halina - Przewodnicząca,
 • Ciepielewski Mirosław - Z-ca Przewodniczącej,
 • Griner Hubert,
 • Krybus Alicja,
 • Kupka Walburga,
 • Michalczyk Tomasz,
 • Targos Maria,
 • Pasja Janusz.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Roszowickim Lesie

 • Licznar Zbigniew - Przewodniczący,
 • Owczarek Krystian - Z-ca Przewodniczącego,
 • Damboń Aneta,
 • Michalczyk Anna,
 • Mrozek Monika,
 • Siembieda Czesław,
 • Zganiacz Dorota.

 

Przewiń do góry