Wybory do Sejmu RP i Senatu RP

zarządził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Wybory do Sejmu RP i Senatu RPPan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Postanowieniem z dnia 7 września 2007r. zarządził wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzień wyborów wyznaczony został na niedzielę
21 października 2007r.

Załącznikiem do powyższego Postanowienia jest kalendarz wyborczy, który określa terminy wykonania czynności wyborczych.

Wszelkie informacje dotyczące wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale WYBORY --> Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Tu także zobaczysz wszelkie dane wyborcze tj.: frekwencja, statystyki i wyniki wyborów do Sejmu i Senatu na terenie naszej Gminy i Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

Przewiń do góry