Wybory samorządowe 2006

Informacje, obwieszczenia i ogłoszenia a także przepisy prawa dotyczące wyborów radnych sejmiku województwa, rady powiatu, rady gminy oraz wójta gminy.

Wybory 2006Wybory samorządowe przeprowadza się co 4 lata. W bezpośrednich wyborach wybiera się radnych sejmiku województwa, rady powiatu, rady gminy oraz wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Tryb i sposób przeprowadzenia wyborów określają przepisy prawa.

Prezes Rady Ministrów swoim rozporządzeniem z dnia 11 września 2006 roku zamieszczonym w Dzienniku Ustaw Nr 162 pod pozycją 1149 zarządził wybory samorządowe na niedzielę 12 listopada 2006 roku.

Przepisy prawa, kalendarz wyborczy oraz wszelkie informacje w sprawie przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2006 roku, m.in. uchwały, obwieszczenia, komunikaty, druki a także skład osobowy Gminnej Komisji Wyborczej, wykaz okręgów wyborczych i obwodów głosowania, lokale wyborcze, wyniki wyborów, dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek w Dziale WYBORY.

Przypominamy, że na terenie Gminy Cisek głosujemy w 4 lokalach wyborczych.

Zobacz: WYNIKI WYBORÓW samorządowych w Gminie Cisek.

W wyborach przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. żaden z 3 kandydatów nie został wybrany na Wójta Gminy Cisek ponieważ nie uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

W dniu 26 listopada 2006 roku zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę ważnych głosów tj.: Robert Kirchniawy (28,9%) i Alojzy Parys (48,7%).

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 13 listopada 2006 roku o przeprowadzeniu ponownego głosowania na Wójta Gminy Cisek.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 14 listopada 2006 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r.

W dniu 26 listopada 2006 roku odbyło się ponowne głosowanie na kandydatów na Wójta Gminy Cisek. Frekwencja wyborcza wyniosła 35,63 %.
Zobacz:
WYNIKI GŁOSOWANIA I WYNIKI WYBORÓW NA WÓJTA GMINY CISEK.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 27 listopada 2006 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  na obszarze województwa opolskiego przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. oraz w dniu 26 listopada 2006r.

Przewiń do góry