Gminny Konkurs Kroszonkarski

kroszonka3.jpegGminny Ośrodek Kultury
oraz Gminna Biblioteka Publiczna 
zapraszają   do  udziału
w  konkursie kroszonkarskim
 
Konkurs odbędzie się 13 kwietnia 2014 r. o godz. 16:00 w budynku GOK Cisek ul. Planetorza 30  - sala  widowiskowa – I p.

I. Cel:
 1. Kultywowanie tradycji ludowych.
 2. Doskonalenie i poznawanie nowych technik kroszonkarskich.
 3. Podtrzymanie tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi wśród mieszkańców naszej gminy.

II. Zasady konkursu:
 1. W konkursie mogą brać udział wszyscy, którzy zgłoszą swój udział przed  jego rozpoczęciem.
 2. Każdy uczestnik zdobi dowolną techniką 1–2 jaj (dostarczonych przez organizatorów) w trakcie trwania konkursu (czas 1,5 godz.). 
  Uwaga: można przynieść  również  kroszonki  (max 2 szt.) ozdobione w domu tą samą techniką co na konkursie,  oznaczone  nazwiskiem przedłożyć komisji konkursowej.
 3. Uczestnicy wykonują prace dowolną techniką.
 4. Kroszonki ocenia jury powołane przez organizatorów.
 5. Kryteria oceny prac organizatorzy ogłoszą przed konkurs.
 6. Kroszonki biorące udział w konkursie pozostają do dyspozycji  organizatora na okres 2 tyg.              
 7. Organizatorzy przewidują  nagrody rzeczowe  za wyróżniające się prace.
 8. W kwestiach spornych interpretacja regulaminu należy do jury.

III.  kategorie wiekowe:
 
a) dzieci  -  dzieci ze szkół podstawowych (kl. I-VI)  i młodsi,
b) młodzież - młodzież gimnazjalna,
c) dorośli - młodzież ponadgimnazjalna i dorośli.
Przewiń do góry