Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005r. oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2005r.

Wójt Gminy Cisek wydał w dniu 19 sierpnia 2005r. obwieszczenie w którym podał do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005r. oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2005r.

Pełny tekst obwieszczenia zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale OGŁOSZENIA.

Bezpośredni dostęp pod adresem :
http://bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3?bip=bip_cisek&lad=00a&id_men=35&id_dok=286

Przewiń do góry