Dzisiaj jest piątek, 19 lipca 2019
Imieniny: Alfreny, Rufina, Wincentego

Herb Cisek
 • Change language
Dla słabowidzących
Tłumacz dla osób głuchych
Ikona Facebooka CisekTV

Archiwum aktualności i wydarzeń z 2013

Newsletter
 • rg_cisek.jpeg Przewodnicząca Rady Cisek zwołała na wtorek, 12 listopada 2013 roku XXIX posiedzenie Rady. Obrady rozpoczną się w sali Urzędu Gminy Cisek o godz. 14:00. Porządek sesji przewiduje do realizacji dwanaście punktów, w tym podjęcie sześciu uchwał.
  Zawiadomienie o zwołaniu sesji zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce OGŁOSZENIA, gdzie dostępny jest szczegółowy porządek obrad.

  Czytaj więcej
 • licytacja.jpeg Wójt Gminy Cisek ogłosił pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, będącej własnością gminy Cisek położonej we wsi Sukowice. 
  Szczegóły dotyczące przetargu dostępne są w ogłoszeniu o przetargu, które zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek, w dziale OGŁOSZENIA --> Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości.

  Czytaj więcej
 • Herb Gminy Cisek.jpeg Wójt Gminy Cisek zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku”.

  Czytaj więcej
 • 31-10-2013 09:08

  Animator Osób Starszych

  opo_sen.jpeg Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim oraz firma CTC Polska Sp. z o. o. zapraszają do udziału w projekcie „TRANZYTOWE MIEJSCA PRACY – implementacja modelu wsparcia dla szczególnie wrażliwych grup na rynku pracy”. Czekamy na osoby w wieku 50+, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, zamieszkałe na terenie województwa opolskiego, chętne do zdobycia zawodu Animator Osób Starszych.

  Czytaj więcej
 • granica_panstwa.jpeg Kontrola zostanie przywrócona w dniach od 8 do 23 listopada, na odcinkach granicy państwowej z Republiką Czeską, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Litewską i Republiką Słowacką oraz na morskim odcinku granicy państwowej i w lotniczych przejściach granicznych. Powodem jest konieczność zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa podczas Konferencji Klimatycznej, która odbędzie się w Warszawie w dniach od 11 do 22 listopada.

  Czytaj więcej
 • plac_zabaw.jpeg Wójt Gminy ogłosił przetarg nieograniczony na zagospodarowanie centrów wsi w miejscowościach: Landzmierz, Łany, Nieznaszyn i Roszowice. Przedmiotem zadania jest zagospodarowanie centrów wsi w/w sołectw poprzez budowę placu zabaw w każdej z nich.

  Czytaj więcej
 • list.jpeg Przedstawiciele samorządów Kędzierzyńsko - Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego i posłanka Brygida Kolenda-Łabuś wystosowali list otwarty do Marszałka Województwa Józefa Sebesty. Po konsultacjach społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 okazało się bowiem, że na liście projektów strategicznych dla rozwoju Opolszczyzny nie znalazł się żaden z partnerskich projektów zaproponowanych przez 13 samorządów subregionu.

  Czytaj więcej
 • Josef Eichendorff (4).jpeg Niedzielne popołudnie z piosenką i kołaczem, ale nie tylko... 20 października 2013 roku Zarząd Gminny Towarzystwa Spoleczno-Kulturalnego Niemców w Gminie Cisek zaprosił melomanów do sali Gminnego Ośrodka Kultury na muzyczne popołudnie. Zgromadzonej publiczności zaprezentował się najpierw duet Simona i Denis a następnie młoda gwiazda z Raciborza - Dany. Młodzi artyści wspaniale bawili miłośników szlagierów.

  Czytaj więcej
 • policja.jpeg W dniu 17 października 2013r. dzieci Gminnego Przedszkola w Cisku gościły Panią i Pana policjanta wraz z psem Aresem. Przybyli goście zapoznali przedszkolaków z zasadami bezpieczeństwa, szczególnie zwracając uwagę na prawidłowe zachowanie się wobec psów, zarówno obcych jak i tych, które posiadamy w własnych domach.

  Czytaj więcej
 • pszczola.jpeg Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Opolu informuje o możliwości ubiegania się o finansowe wsparcie  rynku produktów pszczelich.
  W sezonie 2013/2014 dofinansowaniem ARR zostaną objęte następujące działania: zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich, sprzętu pszczelarskiego, środków warrozobójczych, ...

  Czytaj więcej
 • 10-10-2013 14:47

  Przypominamy, że

  szpermil2.gif Przypominamy, że ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTYCH OPON ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i LEKTRONICZNEGO z terenu Gminy Cisek odbędzie się w dniu 19 października 2013 roku zgodnie, z harmonogramem wywozu odpadów na II półrocze.
  Przypominamy również, że w tym samym dniu, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem "Czystego Regionu", funkcjonował będzie w Cisku na placu parkingowym przy ul. Planetorza (na przeciw Publicznego Gimnazjum) Mobilny Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

  Czytaj więcej
 • PSPRLAS.jpeg Wójt Gminy ogłosił przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Roszowickim Lesie w ramach programu Radosna Szkoła - zaprojektuj i wybuduj. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie projektu technicznego placu oraz jego wybudowanie. 

  Czytaj więcej